Όλα τα προϊόντα
Προετοιμασία της προς βαφή επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από ρύπους, μούχλα, λιπαρές ουσίες κτλ, και να είναι τελείως στεγνή.

Όταν πρόκειται για επαναβαφή η επιφάνεια θα πρέπει να απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεμένα υλικά και γενικά θα πρέπει να απομακρυνθούν τα σημεία εκείνα που το παλιό χρώμα έχει χάσει την πρόσφυσή του με το υπόστρωμα.
Επιφάνειες οι οποίες είναι λείες ή γυαλιστερές θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, προκειμένου να αγριευτούν ή να “σπάσει” η γυαλάδα τους. Έτσι επιτυγχάνουμε την καλύτερη πρόσφυση του χρώματος πάνω σε αυτές.
Όλες οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με το κατάλληλο- προτεινόμενο σε κάθε περίπτωση αστάρι.

Αστάρι

Η αποτελεσματικότητα του ασταριού (για τοιχοποιία) θα είναι η αναμενόμενη και η διάρκεια ζωής του συστήματος βαφής θα επιμηκυνθεί όταν το αστάρι εισχωρήσει στον τοίχο και δεν κάνει κρούστα στην επιφάνειά του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή αραίωση που προτείνεται στη συσκευασία, ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας.
Εργαλεία εφαρμογής

Τα εργαλεία (ρολό, πινέλο) πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν φθαρεί από πολυκαιρισμό ή από πολλαπλές χρήσεις στο παρελθόν.
Χρησιμοποιήστε για κάθε είδους επιφάνεια το κατάλληλο εργαλείο βαφής.
Αραιώσεις

Οι αραιώσεις των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος.
Περιβαλλοντικές συνθήκες εφαρμογής

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία ενδείκνυται να εφαρμοστεί ένα σύστημα βαφής σε μια επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5ο C και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35ο C
Αποφεύγετε την βαφή τις ημέρες που ο καιρός είναι βροχερός και το ποσοστό υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αυξημένο (μεγαλύτερο του 70%).
Διαλυτικά

Χρησιμοποιείτε τα προτεινόμενα διαλυτικά, , που είναι απολύτως συμβατά με το χρώμα, όταν πρόκειται για βαφή με χρώμα διαλύτου.
Αποθήκευση χρωμάτων

Τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και πρόκειται να αποθηκευτούν θα πρέπει να κλείνονται πολύ καλά και να τοποθετούνται σε χώρο με φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, ώστε να παραμείνουν κατάλληλα προς χρήση στο μέλλον χωρίς να αλλοιωθούν
Αποθήκευση υδατοδιαλυτών χρωμάτων που έχουν αραιωθεί με νερό, μη πόσιμο, ενδέχεται να οδηγήσει σε βιοχημικές αντιδράσεις που θα δημιουργήσουν δυσάρεστη οσμή στο περιεχόμενο.
Καθαρισμός λερωμένων επιφανειών

Οι επιφάνειες που είναι βαμμένες με προϊόντα ΒΙΒΕΧΡΩΜ, και έχουν λερωθεί, μπορούν πολύ εύκολα να καθαριστούν με την χρήση ήπιων οικιακών καθαριστικών.
Αποφεύγετε την χρήση σκληρής βούρτσας καθαρισμού ώστε να μην τραυματιστεί το φιλμ του χρώματος
Πως επισκευάζω τρύπες και ρωγμές στον τοίχο μου.?
Τι πρέπει να γνωρίζω ώστε στην κάθε περίπτωση να επιλέγω τη σωστή μέθοδο και τα κατάλληλα υλικά για να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα που να έχει διάρκεια...