Όλα τα προϊόντα

Aνόδια γαλβανικής προστασίας Sika Galvashield XP-2 Anodes

Aνόδια γαλβανικής προστασίας Sika Galvashield XP-2 Anodes

Aνόδια γαλβανικής προστασίας Sika Galvashield XP-2 Anodes

Εγκιβωτιζόμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας - Τεχνολογίας 2G
  • SikaΔείτε και άλλα προϊοντα Sika
  • Κωδικός: 5092
  • Διαθέσιμο - Αποστολή σε 1 - 3 μέρες
  • 79,93€

  • Χωρίς ΦΠΑ:64,46€
Η σειρά των εγκιβωτιζώμενων ανοδίων γαλβανικής προστασίας Sika Galvashield XP, κάνει χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας από θυσιαζόμενο ψευδαργυρικό πυρήνα υψηλής καθαρότητας, ο οποίος περικλείεται σε ειδικά σχεδιασμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, για να παρέχει προστασία από διάβρωση ή μείωση του ρυθμού διάβρωσης σε κατασκευές και επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Τα στοιχεία ανοδίων είναι ενεργοποιημένα για χρήση σε αλκαλικό περιβάλλον (Τύπος Α) με pH 14, έτσι ώστε να παραμένει ενεργοποιημένος ο ψευδάργυρος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανοδίου και χωρίς να προκαλείται διάβρωση του οπλισμού.Όταν τοποθετηθεί το σύστημα, η άνοδος του ψευδαργύρου διαβρώνεται γρηγορότερα από ότι ο οπλισμός και ως εκ τούτου αποτρέπεται η γαλβανική διάβρωση ή επιτυγχάνεται έλεγχός της. Xρησιμοποιείται για την αποτροπή έναρξης διάβρωσης (φαινόμενο «άρχουσας ανόδου ή φωτο-στέφανου») σε τοπικές επισκευές, για εργασίες διαπλάτυνσης γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές μετατροπές, για αντικαταστάσεις πλακών, επισκευές διαστολικών αρμών και στη διεπιφάνεια μεταξύ νέου και υφιστάμενου σκυροδέματος, για επισκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, σε ενανθρακωμένο ή προσβεβλημένο με χλωριόντα σκυρόδεμα, για επισκευές κατασκευών με επικουρική προστασία απο επάλειψη οπλισμών με εποξειδικά, για επισκευές μάτισης οπλισμού της ίδιας διατομής με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα, για την προστασία νέων δομικών στοιχείων κοντά σε παραθαλάσσιες/παράκτιες περιοχές ή σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού υπεδάφους και για την προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής προσβολής του σκυροδέματος.
Τρόποι Αποστολής
Τρόποι Πληρωμής